Naše vještine

Specijalizirani-radovi-na-visini

Naša pretežita djelatnost su radovi na visokim objektima te nepristupačnim mjestima. Za takve radove naši zaposlenici posjeduju IRATA licence (međunarodni certifikat) koje su dokaz njihove osposobljenosti i stručnosti.

Radovi na visini podrazumijevaju pristup užetom i korištenje posebne opreme: visećih (pomičnih) skela, auto-dizalica, sigurnosnih pojaseva, uprtača, itd. Prednost ovakvog načina rada je brži pristup, a montaža i korištenje građevinskih skela su nepotrebni. Cjelokupni posao obavlja se brže i jednostavnije, što je pogodno za hitne popravke, a i troškovi su niži.

Obavljamo razne vrste visinskih radova

  • Visinsko bojanje fasada ili željeznih konstrukcija
  • Čišćenje betona na visini
  • Razne obnove i sanacije
  • Sječa stabala
  • Montaža antena
  • Radovi na krovištu

Osim užadi, za rad na visini možemo koristiti i građevinske skele ako je to potrebno. Koristimo ih kod fasaderskih radova, bojenja ili zidanja.

Posebnu pažnju obraćamo na vlastitu sigurnost i sigurnost okoline i osoba u okolini tijekom radova.

Iskustvo

20 godina samostalnog iskustva u građevinskim radovima na visini
4 godine zajedničkog iskustva te na kontinuirano učenje i ulaganje u kvalitetu našeg rada
11 zaposlenika koji su osposobljeni za izvođenje najzahtjevnijih sanacijskih i građevinskih radova na visokim objektima

Trebate naše usluge?

Ako trebate naše usluge ili želite surađivati sa nama, kontaktirajte nas! Vještine naših zaposlenika omogućavaju nam izvođenje najzahtjevnijih sanacijskih i građevinskih radova na visokim objektima.
Kontaktirajte nas, danas