Obnova krovova

Hidroizolacije-ravnih-krovova

Najčešći razlozi za sanaciju krovova

  • dotrajalost materijala – pojedinih dijelova ili cijelog krova,
  • oštećenja izazvana vremenskim utjecajima (jak vjetar, grom, lomljenje stabala),
  • prenamjena tavana u stambeni prostor.

Krov je dio zgrade ili kuće koji je najčešće izložen nepovoljnim vremenskim uvjetima i zbog toga podložan raznim oštećenjima. Kako bi zadržali dobro stanje krova potrebno je redovito održavanje i popravci, za što se s povjerenjem možete obratiti RiALTu.

Većina naših radova i sanacija na krovu odnose se na crjepove i oluke (žljebove za odvod oborinskih voda). Našim alpinističkim vještinama brzo pristupamo oštećenom mjestu te ga u kratkom roku saniramo.

Dogovorite sastanak

Hidroizolacija ravnih krovova

Kako bi kvalitetno zaštitili krov, ali i stambeni ili poslovni objekt ispod njega, posebnu pažnju treba dati hidroizolaciji. Onemogućavanjem prodora vode zgradi ćemo produžiti životni vijek i boravak unutar nje učiniti ugodnijim.

Nekada je jedina tehnika hidroizolacije ravnog krova bila korištenje „ljepenke“, to jest, bitumena. Nove tehnologije koje i mi koristimo su hidroizolacijske membrane na bazi PVC-a ili TPO-a.

Možemo reći da su za kvalitetnu hidroizolaciju ravnog krova potrebna 3 faktora: kvalitetna membrana, kvalitetan izvođač i garancija.

Vrste radova koje obavljamo na krovovima i krovištima

  • Hidroizolacija visokog potkrovlja
  • Rekonstrukcija krova
  • Popravak i izrada termo i hidro izolacija
  • Sanacija i zamjena ravnih i kosih krovova
  • Izrada krovišta
  • Krovna limarija

Trebate sanaciju krova?

Kontaktirajte nas! Vještine naših zaposlenika omogućavaju nam izvođenje najzahtjevnijih sanacijskih i građevinskih radova na visokim objektima.
Kontaktirajte nas, danas